BearCom

 • BP4063MH View BP4063MH
  BP4063MH
  No Reviews

  BP4063MH PMNN4063AR 7.5V / 1400 mAh / NiMH / clip Motorola CP125/ AX Series/ GP2000/ Pro2150/ VL130 Battery BearCom BC120 (NOTE)

  $44.30
 • BP4071MH View BP4071MH
  BP4071MH
  No Reviews

  BP4071MH PMNN4071 7.2V / 1300 mAh / NiMH / clip BearCom BC130

  $24.40
 • BP4075LI-1 View BP4075LI-1
  BP4075LI-1
  No Reviews

  BP4075LI-1 PMNN4075AR 7.4V / 1700 mAh / Li-Ion / clip Motorola Mag One / BPR40 BearCom BC130

  $49.60
 • CL4063 View CL4063
  CL4063
  No Reviews

  CL4063 Battery clip Motorola CP125 / AX Series / GP2000 / PRO2150 / VL130 Blackbox UHF / VHF Hytera (HYT) TC-500 / TC-500U / TC-

  $6.90
 • CL4071 View CL4071
  CL4071
  No Reviews

  CL4071 Battery clip Motorola Mag One / BPR40 BearCom BC130 Icom IC-F3001 / IC-F3002 / IC-F3003 / IC-F4001 / IC-F4002 / IC-

  $6.90