BPBL2006LI


BPBL2006LI BL2006 7.4V / 2000 mAh / Li-Ion (slim housing) Harris HDP100 / HDP150 (Momentum Series) Hytera DMR PD702 / PD705 / PD706 / PD708 / PD782 / PD785 / PD786 / PD788
SKU: BPBL2006LI
Add to wishlist

BPBL2006LI - Reviews

Write a Review

There are currently no reviews for BPBL2006LI, but you can be the first!