BP36267LI


BP36267LI FNB-V67LI 7.2V / 2200 mAh / Li-Ion Vertex Standard VX130 / VX150 / VX160 / VX180 / VX210 / VX400 / VX410 / VX420
SKU: BP36267LI
Add to wishlist

BP36267LI - Reviews

Write a Review

There are currently no reviews for BP36267LI, but you can be the first!