BP36268LI


BP36268LI FNB-V68LI 7.4V / 2200 mAh / Li-Ion Vertex Standard VX600 / VX600V / VX600U / VX900 / VX900V / VX900U
SKU: BP36268LI
Add to wishlist

BP36268LI - Reviews

Write a Review

There are currently no reviews for BP36268LI, but you can be the first!