Icom

 • BP196-1 View BP196-1
  BP196-1
  No Reviews

  BP196-1 9.6V / 1000 mAh / NiCd / clip EF Johnson 7500 Series / Falcon 7500 Icom IC-F3 / IC-F4 / IC-F4TR / IC-T2A / IC-A4 / IC-T2H

  $43.60
 • BP196MH View BP196MH
  BP196MH
  No Reviews

  BP196MH 9.6V / 1500 mAh / NiMH / clip EF Johnson 7500 Series / Falcon 7500 Icom IC-F3 / IC-F4 / IC-F4TR / IC-T2A / IC-A4 / IC-T2H

  $33.60
 • BP209-1 View BP209-1
  BP209-1
  No Reviews

  BP209-1 BP209N 7.2V / 1000 mAh / NiCd / screw-on clip Icom IC-A24 / IC-A6 Icom IC-F11 / IC-F11S / IC-F21 / IC-F21BR / IC-F21GM /

  $35.50
 • BP210N View BP210N
  BP210N
  No Reviews

  BP210N BP210N 7.2V / 1650 mAh / NiMH / screw-on clip Icom IC-F11 / IC-F11S / IC-F21 / IC-F21BR / IC-F21GM / IC-F21S Icom IC-A24 /

  $40.40
 • BP211LI View BP211LI
  BP211LI
  No Reviews

  BP211LI BP211N 7.4V / 2200 mAh / Li-Ion / screw-on clip Icom IC-A24 / IC-A6 Icom IC-F11 / IC-F11S / IC-F21 / IC-F21BR / IC-F21GM

  $53.50
 • BP227LI View BP227LI
  BP227LI
  No Reviews

  BP227LI BP227 7.2V / 1800 mAh / Li-Ion / clip Icom IC-F50 / IC-F50V / IC-F60 / IC-F60V

  $59.30
 • BP232LI View BP232LI
  BP232LI
  No Reviews

  BP232LI BP232 7.4V / 2200 mAh / Li-Ion Icom IC-A14 / IC-A14S Icom IC-F14 / IC-F15 / IC-F24 / IC-F25 / IC-F33 / IC-F34 / IC-F43 /

  $57.30
 • BP254LI View BP254LI
  BP254LI
  No Reviews

  BP254LI BP254 7.4V / 3040 mAh / Li-Ion Icom IC-F70 (DS/DT/S/T) / IC-F80 (DS/DT/S/T) Icom IC-F9011 (T/S/B) / IC-F9021 (T/S/B)

  $99.40
 • BP264MH-1 View BP264MH-1
  BP264MH-1
  No Reviews

  BP264MH-1 BP264 7.5V / 1500 mAh / NiMH / clip Icom IC-F3001 / IC-F3002 / IC-F3003 / IC-F4001 / IC-F4002 / IC-F4003 Icom IC-F3101D

  $40.80
 • BP265LI View BP265LI
  BP265LI
  No Reviews

  BP265LI BP265 7.4V / 2200 mAh / Li-Ion / clip Icom IC-F3001 / IC-F3002 / IC-F3003 / IC-F4001 / IC-F4002 / IC-F4003 Icom IC-F3101D

  $61.90
 • BP279LIXT View BP279LIXT
  BP279LIXT
  No Reviews

  BP279LIXT BP279 7.2V / 2000 mAh / Li-Ion / clip* Icom IC-F1000 (T/S) / IC-F2000 (T/S)

  $64.40
 • CL196 View CL196
  CL196
  No Reviews

  CL196 Battery clip EF Johnson 7500 Series / Falcon 7500 Icom IC-F3 / IC-F4 / IC-F4TR / IC-T2A / IC-A4 / IC-T2H

  $6.90
 • CL227 View CL227
  CL227
  No Reviews

  CL227 Battery clip (screw-on) Icom IC-A24 / IC-A6 Icom IC-F11 / IC-F11S / IC-F21 / IC-F21BR / IC-F21GM / IC-F21S Icom IC-F3GS /

  $6.90
 • CL4071 View CL4071
  CL4071
  No Reviews

  CL4071 Battery clip Motorola Mag One / BPR40 BearCom BC130 Icom IC-F3001 / IC-F3002 / IC-F3003 / IC-F4001 / IC-F4002 / IC-

  $6.90
 • CLV113 View CLV113
  CLV113
  No Reviews

  CLV113 Battery clip Icom IC-F1000 (T/S) / IC-F2000 (T/S) Vertex Standard EVX530 / EVX531 / EVX534 / EVX539 Vertex Standard VX260

  $6.90